Badania wstępne pracowników na nowych zasadach.

Od 01 kwietnia 2015 zacznie obowiązywać znowelizowany art. 229 Kodeksu Pracy. Przepis m. in. określa sytuacje, w których konieczne jest skierowanie pracownika na badania wstępne. Do dotychczas obowiązującego w tych przepisach wyłączenia w przeprowadzaniu badań wstępnych, dodano nowe. Od kwietnia 2015 nie tylko podjęcie pracy u danego pracodawcy po przerwie nie dłuższej niż 30 dni będzie zwalniało z obowiązku wykonywania badań wstępnych, ale także podjęcie pracy u innego pracodawcy. Warunkiem jest tu stwierdzenie nowego pracodawcy, że zachodzi zgodność między warunkami pracy opisanymi w skierowaniu na badania wstępne a warunkami pracy na danym stanowisku w jego zakładzie.

Więcej czytaj tutaj:  http://biznes.onet.pl/praca/prawo-pracy/badania-wstepne-pracownikow-na-nowych-zasadach/gnzchr

Opublikowano: 25.03.2015
Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas