Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kolejny zawód zostanie „uwolniony” z obowiązku uzyskania certyfikatu. Tym razem sprawa dotyczy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 10.08.2014 każdy kto jest pełnoletni, nie karany i do tego posiada stosowne ubezpieczenie może świadczyć usługi księgowe.

Oznacza to zrównanie usług księgowych z innymi usługami wykonywanymi bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień. Niewątpliwie pozwoli to rozwinąć tę branżę, zachęci do zakładania nowych przedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy, zaostrzy konkurencję na rynku usług księgowych. To oczywiście zalety. Można się jedynie zastanawiać czy usługi świadczone przez księgowych bez certyfikatów będą lepsze czy gorsze od usług księgowych z certyfikatami. Miejmy nadzieję, że taka zmiana nie narazi, czasem zagubionych w przepisach, przedsiębiorców na niepotrzebne nerwy, stres i koszty spowodowane działaniem osób o nie wystarczających kwalifikacjach.

źródła
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/egzaminy-zawodowe/certyfikat-ksiegowy/informacje-na-temat-uslugowego-prowadzenia-ksiag-rachunkowych/uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/768

Opublikowano: 28.07.2014
Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas