Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzimy księgowość uproszczoną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym:

Dokonujemy obliczenia podatkowe i sporządzamy miesięczne, kwartalne i roczne, wymagane prawem, deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego, w tym:

Obsługę księgową prowadzimy także w języku angielskim.


Logo_C_E-Uzywam


Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas