Nowe kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym

Wiele się ostatnio mówi o tym, że Ministerstwo Finansów zmienia przepisy tak aby były one bardziej przyjazne dla podatników.

Tymczasem, od 01.01.2015 weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu karnego skarbowego, w których dodano karę pieniężną za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Kara może być dotkliwa finansowo. Jej wysokość może wynosić od 175 zł do 35 tys. zł. Za realizowanie zobowiązań i obowiązków podatkowych odpowiada kierownik jednostki, który jeśli przyjmie mandat, musi liczyć się z karą do 3,5 tys. zł.

Przyjazna polityka wobec podatnika przewiduje już trzy poważne sankcje za nie wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych. Obok wymienionego powyżej, funkcjonują przepisy w Ustawie o rachunkowości o podawaniu w sprawozdaniu nierzetelnych danych i przepisy w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym za nie złożenie sprawozdania finansowego do KRS.

Czytaj dalej: http://www4.rp.pl/artykul/1188950-PIT-CIT–nowe-kary-za-niezlozenie-sprawozdania-rocznego-w-urzedzie-skarbowym.html

Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas