Wkład niepieniężny do spółki to wyższy podatek PIT

Jedną z noworocznych zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest zmiana w określaniu przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej za wkład niepieniężny.
Takim niepieniężnym wkładem jest przykładowo nieruchomość. Według przepisów obowiązujących do końca 2016 roku, w sytuacji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w tej spółce, przychodem była nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Taki zapis w przepisach umożliwiał większą kontrolę nad wysokością zobowiązania podatkowego z tego tytułu.
Z początkiem roku 2017 obowiązuje przepis, który wskazuje, że przychodem w sytuacji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego jest wartość rynkowa tego wkładu.
Istotne jest też to, że przychód ten powstaje w dniu zarejestrowania takiej spółki lub uzyskania wpisu do rejestru o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Podatek należy wykazać w rozliczeniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku w którym nastąpiło takie zdarzenie.

Czytaj więcej.

Opublikowano: 13.02.2017
Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas