Wszystkie składki na jeden rachunek w ZUS

Od dnia 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik składek będzie regulował swoje zobowiązania wobec ZUS na jeden, indywidualny, rachunek bankowy. Będzie to rachunek bankowy przypisany tylko do tego, jednego płatnika składek. Informacje o tym rachunku płatnicy powinni otrzymać do dnia 31 grudnia 2017. Według nowych przepisów, zmieni się także sposób rozliczania dokonanych wpłat z zobowiązaniami z tytułu składek.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Opublikowano: 19.06.2017
Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas